Na mijn HAVO/VWO diploma, heb ik tot 2 maal toe toelating gedaan voor de Hogeschool voor Confectie Meester Koetsier in Amsterdam. Helaas werd ik beide malen uitgeloot. Ik ben toen commerciële economie gaan doen aan de Hogeschool te Sittard. Deze studie heb ik in 1992 met succes afgerond. Vervolgens ben ik ingetreden in het confectiebedrijf van mijn ouders, dat ik tot 2005 mede geleid heb. Na verkoop van ons bedrijf ben ik in dienst gekomen bij Köhler de Boer.

Ik ben verantwoordelijk voor het voeren van administraties, het doen van belastingaangiftes, ICP aangiftes, opgaven aan diverse statistische instellingen, uitvoeren van betalingen voor diverse relaties, achterwacht voor het secretariaat en ondersteuning daar waar nodig.